Запропонувати новину

Ми розглянемо Ваші матеріали, і якщо вони відповідають тематиці сайту та є актуальними - оприлюднимо їх на ресурсі.

Завантажити файл

Перетягніть файл в поле для завантаження.
Доступна вага файлів - 100 Mb.

Дізнатися більше

Залиште свої дані, і ми повідомлятимемо Вас про цікаві оновлення на нашому сайті.

Дякуємо!!

Вибачте!!

Не вдалось з'ясувати Ваше місце перебування.

Вхід

Або авторизуйтесь через соціальну мережу:

Надіслати пароль

Білоцерківські учасники Програми розпочинають підготовку до ЗНО з української мови та літератури

Повернутися назад

Впродовж листопада-грудня 2016 р. координатор Білоцерківського Локального Центру громадянської освіти Богінська Лариса Петрівна реалізовуватиме черговий масштабний проект – курси з підготовки до ЗНО з української мови і літератури.

Сумарно будуть проведені 14 занять, які акцентуватимуть увагу на вивченні української мови за такими темами:

 1. «Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему».
 2. «Основні фонетичні одиниці української мови».
 3. «Позиційні чергування приголосних звуків».
 4. «Асимілятивні, дисимілятивні процеси».
 5. «Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови».
 6. «Основні норми сучасної літературної вимови».
 7. «Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини».
 8. «Вимова деяких граматичних форм».
 9. «Наголос в українській мові, його види».
 10. «Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів».
 11. «Основні принципи української орфографії».
 12. «Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о в коренях слів».
 13. «Написання складних слів».
 14. «Складоподіл і правила переносу слів з рядка в рядок»

На уроках розглядатимуться наступні проблеми:

Заняття № 1. Місце фонетики та орфоепії в національно-мовному просторі особистості. Історія української фонетики.

Заняття № 2. Звук, склад, фонетичне слово, фраза. Звук мовлення і фонема. Особливості реалізації фонеми в мовленні.

Заняття № 3. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні. Чергування  о  і  е  з нулем звука. Чергування о з е після ж, ч, ш, дж, та й. Чергування г, к, х із ж, ч, ш та з, ц, с. Основні випадки чергування у-в, і-й, з-із-зі (зо).  

Заняття № 4. Подовження, спрощення у групах приголосних. Відбиття цих явищ на письмі. Приставні голосні.

Заняття № 5 та 6.  Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їх сполучень (гортанного звука [г], сонорних  [дж], [дз], шиплячих [ж], [ч], [ш], задньоязикових [г], [к], [х], груп приголосних (уподібнення, спрощення), м'яких і пом'якшених, а також подовження приголосних). Вимова сліз з апострофом.

Заняття № 7. Основні джерела нормативного мовлення. Мова ЗМІ, дикторів радіо і телебачення. Сценічна мова.

Заняття № 8. Особливості вимови імен та по батькові. Інтонаційні особливості українського мовлення. Смислорозрізнювальна функція інтонації.

Заняття № 9. Емфатичний, фразовий, логічний наголоси. Роль наголосу в розрізненні слів і їх форм. Наявність вільного рухомого наголосу в словах. Семантико-граматична диференціація лексем за допомогою наголосу.

Заняття № 10. Історія становлення і розвитку української графіки й орфографії.

Заняття № 11. Фонетичний, морфологічний, традиційний, а також диференціюючий принципи української орфографії. Характеристика написань за цими принципами.

Заняття № 12. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, ї; сполучення йо, ьоСкладні випадки правопису м'якого знака. Складні випадки правопису апострофа. Вживання великої літери. Лапки у власних назвах.

Заняття № 13. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ.

Заняття № 14. Графічне скорочення слів. Правопис географічних назв. Написання слів іншомовного походження. Історичний коментар до різних мовних явищ.

Керівником згаданих курсів стане вчитель української мови та літератури Яременко Ольга Іванівна, яка проводитиме заняття для дітей, що постраждали від війни на Сході України та анексії Криму, абсолютно безкоштовно. Відбуватиметься підготовка підлітків на базі БЗШ № 15 у кабінеті № 301. І якщо Ви зацікавлені у покращенні власних знань та успішній підготовці до іспитів з даної дисципліни, то ці курси – для Вас.

Якщо Ви володієте інформацією, яка може бути корисною для нас - запропонуйте свою новину! Ми обов'язково переглянемо її та завантажимо на сайт, якщо вона підходить по тематиці.